Shodno odluci Direktora SZR SLAVUJ organizuje se nagradni kviz i definiše ovaj Pravilnik br. 02/2014 sa sledećim:

 

Pravila za učestvovanje u nagradnom kvizu znanja

 

Ova pravila definišu način izvođenja nagradnog kviza. Organizator nagradnog kviza je SZR SLAVUJ,Slavujev Venac 24,11000 Beograd, PIB 100022445, MB 532138939. Pravila za učestvovanje u nagradnom kvizu znanja objavljena su i na Internet sajtu organizatora na adresi www.caffico.rs/nagradnaigra.html


Nagradni kviz traje od 19. marta do 19.aprila 2015 (radnim danima od 7:00 do 15:00).Nakon ovog perioda nagrade se nece dodeljivati.Za učešće u nagradnom kvizu mogu da se prijave svi državljani Republike Srbije i stanovnici Republike Srbije, stariji od 16 godina. Zaposleni u SZR SLAVUJ njihovi najbliži srodnici i bračni partneri, kao i službenici svih podružnica i agencija povezanih sa organizatorom, ne mogu da učestvuju u nagradnom kvizu. Sva lica koja se prijavljuju za učešće u nagradnom kvizu ne smeju da imaju bilo kakvu podršku od strane lica navedenih u prethodnom stavu.Svaka prijava suprotna navedenim pravilima smatraće se nevažećom. Učesnik (kupac) prijavom za učešće prihvata pravila nagradnog kviza i sa istima je saglasan.

Nagradni kviz znanja se odvija u maloprodajnim objektima SZR SLAVUJ tako što kupac kupovinom jednog od paketa kafe dobija vaucer.Ukoliko vaucer nosi nagradu kupac je duzan da ga preda prodavcu u maloprodajnom objektu SZR SLAVUJ.Po predaji vaucera kupcu ce biti postavljeno jedno od pitanja od strane prodavca.Ukoliko kupac da tacan odgovor onda osvaja nagradu naznacenu na vauceru koji je osvojio u paketu.Ukoliko kupac da netacan odgovor onda ne osvaja nagradu naznacenu na vauceru.U slucaju da kupac da tacan odgovor duzan je da ostavi svoje licne podatke i to:Ime,prezime,broj licne karte,JMBG,adresu i kontakt telefon.Prodavac prosledjuje podatke osvajaca nagrade u direkciju firme koja ce organizovati isporuku preko Postanske sluzbe. Prodavac ima pravo da prekine dodeljivanje nagrade, ako proceni da se izabrani kupac ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa pravilima nagradnog kviza ili krši bilo koji propis ili zakonsku odredbu. Kupac nije ogranicen kupovinom vec ima slobodu da po svojim mogucnostima kupi i vise paketa.


Ukupan broj paketa je ogranicen i iznosi 1000 komada.
Ukupna vrednost nagradnog fonda 50.000,00din.Spisak nagrada:
5 bezicnih telefona nagrada-telefon
5 fenova za kosu nagrada-fen
5 miksera nagrada-mikser
5 pegli nagrada-pegla
1 tablet nagrada-tablet


Poklon je neprenosiv i nepromenljiv. Poklon se ne može preneti na drugo lice ili zameniti.Cilj kviza je promocija prozivoda,brenda, poboljsanje prodaje i uvecanje prometa.Učesnici u nagradnom kvizu neće biti uključeni u bilo kakve SMS klubove i neće primati bilo kakve SMS poruke. Podaci učesnika nalaziće se u posebnoj bazi podataka, kojoj će pristup imati samo ovlašćene osobe organizatora. Podatke o učesnicima nagradnog kviza moći će da koriste samo ovlascena lica SZR SLAVUJ, te isti neće biti dostavljani trećim licima. Svi lični podaci koje je učesnik dao biće korišćeni isključivo u svrhe nagradnog kviza. Sa ličnim podacima biće postupano u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Organizator je odgovoran za rešavanje reklamacija i preuzima odgovornost za pravilno izvođenje nagradnog kviza. Odluka organizatora je konačna i organizator neće ulaziti u prepiske.U slučaju opravdanih žalbi, organizator je dužan da reaguje u predviđenom roku i o tome obavesti podnosioca žalbe. Žalbe koje se odnose na sam tok kviza i na poklon mogu se slati na e-mail nikola@caffico.rs ili na adresu: Slavujev Venac 24,11000 Beograd. Nagradni kviz treba tumačiti u skladu sa zakonima Republike Srbije.U Beogradu           logo                Za organizatora
17.03.2015 Direktor: Miodrag Srbinovski


Obaveštenje o nagradnom kvizu u PDF formatu možete preuzeti na sledecem linku

Obaveštenje o nagradnom kvizu PDF

tagovi:
kafa, espreso, espreso kafa, aparat za kafu, aparat za espreso kafu, aparat za instant kafu, aparat za filter kafu, instant kafa, 2u 1 kafa, 3 u 1 kafa, filter kafa, turska kafa, domaca kafa, sirova kafa, caffico, caffico kafa, caffico espreso, espreso caffiko, instant caffico, instant kafa caffiko, przenje kafe, przionica kafe, prziona kafe, prodaja kafe, prodaja sirove kafe, uvoz kafe, uvoz sirove kafe, soljice za kafu, soljice za espreso, soljice za espreso kafu, kupovina aparata za kafu, kupovina espeso aparata, iznajmljivanje espreso aparata, esspreso, cappuccino, latte, machiato, nes, frappe, topla čokolada, Čaj